سگمنت سنگبری

ناموجود
سگمنت ونلونگ ماربل کد 108
شماره سگمنت: 108
قطر: 1600 میلیمتر
هسته استیل: 7.2
اندازه سر: (15,20)13×9.2/8.4×24
شکل: مخروطی Z3T/Z3T-M
کاربری: سنگ ماربل
ناموجود
سگمنت GANG SAW ونلونگ 3 میلی متری
نام محصول: سگمنت GANG SAW ونلونگ
ضخامت بلانک استیل: 3 میلی متر
اندازه سر: (10)8×5.0/4.4×20
کد: 32-25
شکل: Z1T
مناسب برای: ماربل، سنگ آهک و دیگر سنگ های نرم
ناموجود
سگمنت سنگبری GANG SAW 3.5 mm ونلونگ
نام محصول: سگمنت GANG SAW ونلونگ
ضخامت بلانک استیل: 3.5 میلی متر
اندازه سر: (10)8×5.4/4.8×20
کد: 32-25
شکل: Z1T
مناسب برای: ماربل، سنگ آهک و دیگر سنگ های نرم
ناموجود
سگمنت 5 میلی متری GANG SAW ونلونگ
نام محصول: سگمنت GANG SAW ونلونگ
ضخامت بلانک استیل: 5 میلی متر
اندازه سر: (10)8×4.6/4.0×20
کد: 32-25
شکل: Z1T
مناسب برای: ماربل، سنگ آهک و دیگر سنگ های نرم
ناموجود
سگمنت سنگبری ونلونگ ماربل کد 64
سگمنت سنگبری ونلونگ ماربل کد 64
قطر: 900 میلی متر
هسته استیل: 5 میلی متر
اندازه سر: 24×7.5×10(13) میلی متر
شماره سگمنت: 64
شکل: Z (صاف)
مناسب برای: سنگبری ماربل
ناموجود
سگمنت سنگبری ماربل ونلونگ کد 70
سگمنت سنگبری ماربل ونلونگ کد 70
قطر: 1000 میلی متر
هسته استیل: 5 میلی متر
اندازه سر: 24×7.5×10(13) میلی متر
شماره سگمنت: 70
شکل: Z (صاف)
مناسب برای: سنگبری ماربل
ناموجود
سگمنت ونلونگ سنگبری ماربل کد 80
سگمنت ونلونگ سنگبری ماربل کد 80
قطر: 1200 میلی متر
هسته استیل: 5.5 میلی متر
اندازه سر: 24×8.0×10(13) میلی متر
شماره سگمنت: 80
شکل: Z (صاف)
مناسب برای: سنگبری ماربل
ناموجود
سگمنت سنگبری ماربل ونلونگ کد 92
سگمنت سنگبری ماربل ونلونگ کد 92
قطر: 1400 میلی متر
هسته استیل: 6 میلی متر
اندازه سر: 24×8.5×10(13) میلی متر
شماره سگمنت: 92
شکل: Z (صاف)
مناسب برای: سنگبری ماربل
ناموجود
سگمنت سنگبری ماربل کد 108 ونلونگ
سگمنت سنگبری ماربل کد 108 ونلونگ
قطر: 1600 میلی متر
هسته استیل: 7 میلی متر
اندازه سر: 24×9.5×10(13) میلی متر
شماره سگمنت: 108
شکل: Z (صاف)
مناسب برای: سنگبری ماربل