خدمات

خدمات صنعتی عبارتند از هر گونه خدماتی که به منظور پشتیبانی و تامین نیاز های شرکت‌ ها و صنایع صورت می ‌گیرند. این خدمات شامل مواردی همچون طراحی، مهندسی، تولید، تعمیر و نگهداری، بازرسی و آزمایشگاهی، خدمات حمل و نقل، امنیت، مدیریت پسماند ها و... می‌ شوند.

هدف اصلی ارائه خدمات صنعتی، بهبود کارایی و کاهش هزینه ها در فرآیند تولید و افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات است. به طور کلی، خدمات صنعتی با هدف پشتیبانی و ارائه راهکار های مناسب برای بهینه ‌سازی فرآیند های تولید و تجاری ارائه می‌ شوند.

بریزینگ مس به مس
اتصالدهی مس به مس فرآیندی علمی به منظور بهینه کردن اتصال و کسب کیفیت بالاتر در قطعات حساس مسی است. بریزینگ مس به مس بر خلاف روش های قدیمی بدون آب کردن قطعات انجام شده و در خلا و توسط کوره های مخصوص بریزینگ صورت می پذیرد.