متقاب

سرمته متقاب که با نام Tapered Cross Bits نیز شناخته می شوند نوعی ابزار حفاری هستند که معمولاً در صنایع معدنی و ساختمانی استفاده می شود. آنها شبیه مته های حفاری مخروطی هستند، زیرا شکل مخروطی دارند، اما دارای نوکی متقاطع شکل برای حفر کردن سوراخ های بزرگتر و متقاطع هستند.

سر مته متقاب اغلب در کاربرد های حفاری سنگ سخت استفاده می ‌شوند زیرا ممکن است در چنین مصارفی سر مته حفاری معمولی مؤثر نباشند. نوک صلیبی شکل به جلوگیری از سر خوردن یا سرگردان شدن سرمته در حین حفاری سنگ کمک می کند و طراحی مخروطی آن امکان دقت و کنترل بیشتر بر فرآیند حفاری را فراهم می سازد.