مدیر خرید

گروه بندی کالاهای مدیر خرید

بر اساس استاندارد طبقه‌بندی جهانی صنایع (GICS)

استاندارد طبقه‌بندی جهانی صنایع یا GICS یک سیستم طبقه‌بندی صنعتی است که در سال 1999 میلادی توسط MSCI و رتبه‌بندی جهانی S&P برای استفاده در جامعه مالی جهانی ایجاد شده است. این سیستم شامل 11 بخش، 24 گروه صنعتی، 69 صنعت و 158 زیرصنعت مختلف است که به کمک آن تمام شرکت‌های عمومی بزرگ دنیا طبقه‌بندی شده‌اند. GICS به عنوان یک مبنای مهم در جامعه مالی جهانی به کار می‌رود و به شرکت‌ها اجازه می‌دهد که بر اساس فعالیت اصلی تجاری خود، در یک زیرصنعت، صنعت، گروه صنعتی و بخش خاص قرار بگیرند.

استفاده از استاندارد GICS به عنوان یک روش قوی و معتبر در طبقه‌بندی صنایع به کمک هوش مصنوعی نیز امکان‌پذیر است. هوش مصنوعی می‌تواند به وسیله الگوریتم‌ها و تکنیک‌های خاص، محصولات زنجیره تامین صنایع ایران را به صورت اتوماتیک و با دقت بالا گروه‌بندی کند و این امر به بهبود فرآیند خرید و تأمین محصولات به شدت کمک کند.

Products

ورق آلومینیوم T3 -2024

ورق آلومینیوم T3 -2024

Loading...