فهرست محصولات بر اساس برند Prodrill

Prodrill

سرمته حفاری DTH Bit-BR2-90 پرودریل
مدل :  T51-127-16button DC spherical retrac
قطر: 90 میلی متر
دکمه های گیج: 6 عدد 14 میلی متری
دکمه های جلو: 6 عدد 12 میلی متری
طراحی کاربید: نیمه بلاستیک
وزن : 4.5 کیلوگرم
سرمته حفاری DTH Bit-COP32-90 پرودریل
مدل :  COP32-90
قطر: 90 میلی متر
دکمه های گیج: 7 عدد 13 میلی متری
دکمه های جلو: 5 عدد 12 میلی متری
طراحی کاربید: نیمه بلاستیک
وزن : 4.5 کیلوگرم
سرمته حفاری DTH COP64 8in پرودریل
خرید سرمته حفاری DTH COP64 8in پرودریل
مدل: DTH COP64 8in
برند: پرودریل - Prodrill
نوع سرمته: چکش پایین (DTH)
قطر: 8 اینچ (203 میلی متر)
وزن: 32 کیلوگرم
باتن جلو: 13 عدد، 16 میلی متری
باتن گیج: 10 عدد، 18 میلی متری
طرح کاربید: گنبدی
طرح صورت: Concave (مقعر)
تعداد حفره های هوا: 3 عدد
تعداد باتن: 23 عدد
نوع شانک: COP64
سرمته حفاری DTH DHD3.5 - 90mm پرودریل
خرید سرمته حفاری DTH DHD3.5 - 90mm پرودریل
مدل: DHD3.5 - 90mm
برند: پرودریل - Prodrill
نوع سرمته: چکش پایین (DTH)
قطر: 90 میلی متر
باتن جلو: 5 عدد
باتن گیج: 6 عدد
طرح کاربید: گنبدی و بالستیک
طرح صورت: تخت (Flat Face)
تعداد حفره های هوا: 2 عدد
تعداد باتن: 11 عدد
سرمته حفاری DTH DHD340A 5in پرودریل
خرید سرمته حفاری DTH DHD340A 5in پرودریل
مدل: DTH DHD340A 5in
برند: پرودریل - Prodrill
قطر: 5 اینچ (127 میلی متر)
وزن: 11 کیلوگرم 
نوع سرمته: دان د هول (درون چاهی)
باتن جلو: 7 عدد، 13 میلی متری
باتن گیج: 8 عدد، 16 میلی متری
طرح کاربید: گنبدی
طرح صورت: تخت
تعداد حفره های هوا: 2 عدد
تعداد باتن: 15 عدد
نوع شانک: DHD340A
سرمته حفاری DTH DHD340A 6in پرودریل
خرید سرمته حفاری DTH DHD340A 6in پرودریل
مدل: DTH DHD340A 6in
برند: پرودریل - Prodrill
نوع سرمته: چکش پایین (DTH)
وزن: 17.5 کیلوگرم
باتن جلو: 4 عدد 17 میلی متری + 4 عدد 14 میلی متری
باتن گیج: 8 عدد، 17 میلی متری
طرح کاربید: گنبدی و نیمه بالستیک
طرح صورت: مقعر (Concave)
تعداد حفره های هوا: 2 عدد
تعداد باتن: 16 عدد
نوع شانک: DHD340A
سرمته حفاری DTH-CIR90-95mm پرودریل
خرید سرمته حفاری DTH-CIR90-95mm پرودریل
مدل: DTH-CIR90-95mm
برند: پرودریل - Prodrill
نوع سرمته: چکش پایین (Down-the-Hole)
قطر سرمته: 95 میلی متر
باتن جلو: 4 عدد
باتن گیج: 6 عدد
تعداد باتن: 10 عدد
طرح کاربید: بالستیک (Ballistic)
طرح صورت: محدب (Convex)
تعداد حفره های هوا: 2 عدد
نوع شانک: CIR90
سرمته حفاری Q12-76-T38 پرودریل نیمه بالستیک
مدل: Q12-76-T38
برند: پرودریل - Prodrill
قطر: 76 میلی متر
وزن: 2.3 کیلوگرم
نوع رزوه: T38
باتن جلو: 4 عدد، 12 میلی متری
باتن گیج: 8 عدد، 12 میلی متری
طرح کاربید: نیمه بالستیک
طرح صورت: فلت یا تخت
طرح بدنه: استاندارد
تعداد باتن: 12 عدد
سرمته حفاری Q12-76-T38-RC پرودریل
مدل: Q12-76-T38-RC
برند: پرودریل - Prodrill
قطر: 76 میلی متر
طول: 155 میلی متر
وزن: 3.5 کیلوگرم
نوع رزوه: T38
باتن جلو: 4 عدد، 12 میلی متری
باتن گیج: 8 عدد، 12 میلی متری
طرح کاربید: گنبدی (Dome)
طرح صورت: Flat (تخت)
طرح بدنه: RC (شیاردار)
تعداد حفره های آب: 2 عدد در جلوی سرمته
تعداد باتن: 12 عدد
سرمته حفاری Q12-76-T38-RC پرودریل نیمه بالستیک
مدل: Q12-76-T38-RC
برند: پرودریل - Prodrill
قطر: 76 میلی متر
وزن: 3.5 کیلوگرم
نوع رزوه: T38
باتن جلو: 4 عدد، 12 میلی متری
باتن گیج: 8 عدد، 12 میلی متری
طرح کاربید: نیمه بالستیک
طرح صورت: Flat (تخت)
طرح بدنه: RC (شیاردار یا Retrac)
تعداد حفره های آب: 2 عدد در جلوی سرمته
تعداد باتن: 12 عدد