فهرست محصولات بر اساس برند Sunny Superhard Tools

سگمنت Sunny سنگبری ماربل کد 108
خرید سگمنت Sunny سنگبری ماربل کد 108
شماره سگمنت: 108
قطر تیغه مناسب: 1600 میلی متر
ابعاد سگمنت:
8*9.5*24 میلی متر
10*9.5*24 میلی متر
12*9.5*24 میلی متر
کاربری و موارد استفاده: سنگبری ماربل، سنگ آهک و دیگر سنگ های نرم
سگمنت Sunny سنگبری ماربل کد 80
خرید سگمنت Sunny سنگبری ماربل کد 80
شماره سگمنت: 80
قطر تیغه مناسب: 1200 میلی متر
ابعاد سگمنت:
8*8.5*24 میلی متر
10*8.5*24 میلی متر
12*8.5*24 میلی متر
کاربری و موارد استفاده: سنگبری ماربل، سنگ آهک و دیگر سنگ های نرم
سگمنت سنگبری ماربل Sunny کد 132
خرید سگمنت سنگبری ماربل Sunny کد 132
شماره سگمنت: 132
قطر تیغه مناسب: 2200 میلی متر
ابعاد سگمنت:
10*11*24 میلی متر
12*11*24 میلی متر
کاربری و موارد استفاده: سنگبری ماربل، سنگ آهک و دیگر سنگ های نرم
سگمنت سنگبری ماربل Sunny کد 64
خرید سگمنت سنگبری ماربل Sunny کد 64
شماره سگمنت: 64
قطر تیغه مناسب: 900 میلی متر
ابعاد سگمنت:
8*7*24 میلی متر
10*7*24 میلی متر
12*7*24 میلی متر
کاربری و موارد استفاده: سنگبری ماربل، سنگ آهک و دیگر سنگ های نرم
سگمنت سنگبری ماربل کد 88 Sunny
خرید سگمنت سنگبری ماربل کد 88 Sunny
شماره سگمنت: 88
قطر تیغه مناسب: 1300 میلی متر
ابعاد سگمنت:
8*8.5*24 میلی متر
10*8.5*24 میلی متر
12*8.5*24 میلی متر
کاربری و موارد استفاده: سنگبری ماربل، سنگ آهک و دیگر سنگ های نرم
تماس سریع : 09138394929
سگمنت سنگبری گرانیت و ماسه سنگ کد 108
سگمنت الماسه نوعی ابزار رایج است که برای برش انواع سنگ سخت از جمله گرانیت، ماسه سنگ، بتن و آسفالت استفاده می شود.  سگمنت برش الماسه از یک فلز پایه که ترکیبی از فلزات گوناگون بوده، با ذرات الماس در لبه سگمنت ساخته می شود.
سگمنت سنگبری گرانیت و ماسه سنگ کد 120
سگمنت الماسه نوعی ابزار رایج است که برای برش انواع سنگ سخت از جمله گرانیت، ماسه سنگ، بتن و آسفالت استفاده می شود.  سگمنت برش الماسه از یک فلز پایه که ترکیبی از فلزات گوناگون بوده، با ذرات الماس در لبه سگمنت ساخته می شود.
سگمنت سنگبری گرانیت و ماسه سنگ کد 128
سگمنت الماسه نوعی ابزار رایج است که برای برش انواع سنگ سخت از جمله گرانیت، ماسه سنگ، بتن و آسفالت استفاده می شود.  سگمنت برش الماسه از یک فلز پایه که ترکیبی از فلزات گوناگون بوده، با ذرات الماس در لبه سگمنت ساخته می شود.
سگمنت سنگبری گرانیت و ماسه سنگ کد 132
سگمنت الماسه نوعی ابزار رایج است که برای برش انواع سنگ سخت از جمله گرانیت، ماسه سنگ، بتن و آسفالت استفاده می شود.  سگمنت برش الماسه از یک فلز پایه که ترکیبی از فلزات گوناگون بوده، با ذرات الماس در لبه سگمنت ساخته می شود.
تماس سریع : 09138394929
سگمنت سنگبری گرانیت و ماسه سنگ کد 140
سگمنت الماسه نوعی ابزار رایج است که برای برش انواع سنگ سخت از جمله گرانیت، ماسه سنگ، بتن و آسفالت استفاده می شود.  سگمنت برش الماسه از یک فلز پایه که ترکیبی از فلزات گوناگون بوده، با ذرات الماس در لبه سگمنت ساخته می شود.
سگمنت سنگبری گرانیت و ماسه سنگ کد 160
سگمنت الماسه نوعی ابزار رایج است که برای برش انواع سنگ سخت از جمله گرانیت، ماسه سنگ، بتن و آسفالت استفاده می شود.  سگمنت برش الماسه از یک فلز پایه که ترکیبی از فلزات گوناگون بوده، با ذرات الماس در لبه سگمنت ساخته می شود.
سگمنت سنگبری گرانیت و ماسه سنگ کد 180
سگمنت الماسه نوعی ابزار رایج است که برای برش انواع سنگ سخت از جمله گرانیت، ماسه سنگ، بتن و آسفالت استفاده می شود.  سگمنت برش الماسه از یک فلز پایه که ترکیبی از فلزات گوناگون بوده، با ذرات الماس در لبه سگمنت ساخته می شود.
تماس سریع : 09138394929