فهرست محصولات بر اساس برند CS Drill

سرمته حفاری DTH 6in سی اس دریل
خرید سرمته حفاری DTH 6in سی اس دریل
مدل: DTH 6in
برند: سی اس دریل - CS Drill
ساخت: چین
نوع سرمته: چکش پایین - DTH
قطر: 6 اینچ
باتن گیج: 8 عدد، 16 میلی متری
باتن جلو: 8 عدد، 15 میلی متر
طرح باتن: باتن گیج گنبدی - باتن جلو بالستیک
تعداد کل باتن ها: 16 عدد
ماده سازنده: استیل کربن
طرح صورت: محدب - Convex
تولید شده از طریق: فروجینگ + ماشین کاری و سطح کاری سطحی
حفره آب: 2 عدد، 20 میلی متری
مناسب برای: ساختمان سازی، صنایع انرژی و معادن و حفر چاه آب
سرمته حفاری DTH 8in سی اس دریل
خرید سرمته حفاری DTH 8in سی اس دریل
مدل: DTH 8in
برند: سی اس دریل - CS Drill
ساخت: چین
نوع سرمته: چکش پایین - DTH
قطر: 8 اینچ (203 میلی متر)
باتن گیج: 10 عدد، 18 میلی متری
باتن جلو: 8 عدد 18 میلی متر + 7 عدد 17 میلی متر
طرح باتن: گنبدی
تعداد کل باتن ها: 25 عدد
زاویه باتن گیج: 38 درجه
ماده سازنده: استیل کربن
طرح صورت: مقعر - Concave
تولید شده از طریق: فورجینگ + ماشین کاری و سطح کاری سطحی
حفره آب: 2 عدد، 30 میلی متری
وزن: 57 کیلوگرم
سرمته حفاری DTH BR2 90mm سی اس دریل
خرید سرمته حفاری DTH BR2 90mm سی اس دریل
مدل: DTH BR2 90mm
برند: سی اس دریل - CS Drill
ساخت: چین
نوع سرمته: چکش پایین - DTH
قطر: 90 میلی متر
نوع شانک: BR2
طرح باتن: Ballistic
زاویه باتن گیج: 38 درجه
ماده سازنده: استیل کربن
سرمته حفاری DTH DHD3.5 90mm سی اس دریل
خرید سرمته حفاری DTH DHD3.5 90mm سی اس دریل
مدل: DTH DHD3.5 90mm
برند: سی اس دریل - CS Drill
ساخت: چین
نوع سرمته: چکش پایین یا DTH
قطر: 90 میلی متر
باتن گیج: 6 عدد
باتن جلو: 5 عدد
طرح باتن: گنبدی - Dome
تعداد کل باتن ها: 11 عدد
ماده سازنده: استیل کربن
طرح صورت: فلت - Flat 
سرمته حفاری DTH DHD340 105mm فشار بالا سی اس دریل
خرید سرمته حفاری DTH DHD340 105mm فشار بالا سی اس دریل
مدل: DTH DHD340 105mm
برند: سی اس دریل - CS Drill
ساخت: چین
نوع سرمته: چکش پایین یا DTH فشار بالا
قطر: 105 میلی متر
باتن گیج: 6 عدد، 14 میلی متری
باتن جلو: 5 عدد، 13 میلی متری
تعداد کل باتن ها: 11 عدد
طرح باتن: گنبدی - Dome
زاویه باتن های گیج: 38 درجه
ماده سازنده: استیل کربن
طرح صورت: محدب - Convex
حفره آب: 2 عدد، 18 میلی متری
وزن خالص: 7.5 کیلوگرم
شانک: DHD340
سرمته حفاری DTH HD45 105mm سی اس دریل
خرید سرمته حفاری DTH HD45 105mm سی اس دریل
مدل: DTH HD45 105mm
برند: سی اس دریل - CS Drill
ساخت: چین
نوع سرمته: چکش پایین یا DTH
نوع شانک: HD45
قطر: 105 میلی متر
باتن جلو: 5 عدد، 13 میلی متری
باتن گیج: 6 عدد، 14 میلی متری
تعداد کل باتن: 11 عدد
طرح باتن: گنبدی - Dome
زاویه باتن گیج: 38 درجه
طرح صورت: فلت - Flat
وزن خالص: 7.5 کیلوگرم
ماده سازنده: استیل کربن
حفره آب: 2 عدد، 18 میلی متری
سرمته حفاری DTH QL50 5in سی اس دریل
خرید سرمته حفاری DTH QL50 5in سی اس دریل
مدل: QL50 5in
برند: سی اس دریل - CS Dill
ساخت: چین
نوع سرمته: چکش پایین یا DTH - فشار بالا
قطر: 130 تا 135 میلی متر (تقریباً 5 اینچ)
زاویه باتن های گیج: 38 درجه
باتن گیج: 7 عدد، 18 میلی متری
بات جلو: 7 عدد، 14 میلی متری
تعداد کل باتن ها: 14 عدد
طرح باتن: گنبدی - Dome
طرح صورت: محدب - Convex
ماده سازنده: استیل کربن
حفره آب: 2 عدد با قطر 20 میلی متر
وزن خالص: 15 تا 15.5 کیلوگرم
شانک: QL50
تماس سریع : 09138394929
سرمته حفاری DTH QL60 8in سی اس دریل
خرید سرمته حفاری DTH QL60 8in سی اس دریل
مدل: DTH QL60 8in
برند: سی اس دریل - CS Drill
ساخت: چین
نوع سرمته: چکش پایین یا DTH
قطر: 8 اینچ (203 میلی متر)
شانک: QL60
باتن گیج: 10 عدد، 18 میلی متری
باتن جلو: 14 عدد، 16 میلی متری
تعداد کل باتن: 24 عدد
طرح باتن: گنبدی - Dome
زاویه باتن گیج: 38 درجه
طرح صورت: محدب - Convex
ماده سازنده: استیل کربن
وزن خالص: 31 کیلوگرم
حفره آب: 3 عدد
سرمته حفاری Q12-76-T38 سی اس دریل
خرید سرمته حفاری Q12-76-T38 سی اس دریل
مدل: Q12-76-T38
برند: سی اس دریل - CS Drill
ساخت: چین
نوع سرمته: چکش بالا یا Top Hammer
نوع رزوه: T38
قطر: 76 میلی متر
باتن گیج: 8 عدد
باتن جلو:4 عدد
طرح باتن: گنبدی و Ballistic
تعداد کل باتن ها: 12 عدد
ماده سازنده: استیل کربن
طرح صورت: فلت - Flat
طرح بدنه: استاندارد
تولید شده از طریق فورجینگ، ماشین کاری و Surface Treating