تجهیزات حفاری

عملیات حفاری به روش های گوناگونی انجام می شود و پس از آن که مخزن نفتی یا منبع مواد معدنی کشف شود، باید از طریق حفر آن نقطه بررسی کرد که آیا می توان بر روی محل مورد نظر عملیات حفاری انجام داد یا خیر. در صورت وجود ماده مورد نظر عملیات استخراج توسط تجهیزات حفاری صورت می پذیرد. همچنین برای بررسی و بیرون آوردن نمونه سنگ از نقطه مورد نظر نیز عملیات حفاری موسوم به کر گیری (Core Drilling) انجام می گردد.

در گذشته عملیات حفاری به شکل ضربه ای انجام می شد. در حفاری ضربه ای یک وزنه فولادی نسبتاً سنگین را به یک کابل فولادی متصل کرده و کابل به طور متناوب بالا و پایین می رفت. بنابراین مته با برخورد به سنگ های عمق حفره باعث خرد و کنده شدن آن ها می شد. پس از مدتی حفاری سنگ ریزه ها از گودال خارج شده و سپس عملیات ادامه پیدا می کرد. این روش امروزه منسوخ شده و بجای آن عملیات حفاری دورانی (Rotary Drilling) بکار گرفته می شود که بازده آن نسبت به حفاری ضربه ای بالاتر است.

سرمته حفاری T45/125 mm پرودریل
مدل : Q14-125-T45 
قطر: 125 میلی متر
دکمه های گیج: 8
دکمه های جلو: 6
طراحی کاربید: گنبدی، بالستیک
طرح بدنه : استاندارد
تماس سریع : 09138394929
سرمته حفاری T45/89 MM پرودریل
مدل : Q13-89-T45 
قطر: 89 میلی متر
دکمه های گیج: 8
دکمه های جلو: 5
طراحی کاربید: گنبدی
طرح بدنه : استاندارد
وزن : 3.2 کیلوگرم
سرمته حفاری T45/89mm RC پرودریل
مدل :  Q13-89-T45-RC
قطر: 89 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 12.7 میلی متری
دکمه های جلو: 5 عدد 12.7 میلی متری
طراحی کاربید: نیمه بالستیک
طرح بدنه : retrac
تماس سریع : 09138394929
سرمته حفاری T45/76 MM پرودریل
سرمته حفاری پرودریل T45/76 MM
مدل :Q12-76-T45
قطر: 76 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 11 میلی متری
دکمه های جلو: 4 عدد 11 میلی متری
طراحی کاربید: گنبدی
طرح بدنه : استاندارد
سرمته حفاری Q14/89mm/T45/RC پرودریل
مدل :  Q14-89-T45-RC
قطر: 89 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 
دکمه های جلو: 6 عدد
طراحی کاربید: گنبدی
طرح بدنه : Retrac
تماس سریع : 09138394929
سرمته حفاری پرودریل Q14/102mm/T45
مدل :  Q14-102-T45
قطر: 102 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 14 میلیمتری
دکمه های جلو: 6 عدد 14 میلی متری
طراحی کاربید: گنبدی
طرح بدنه : استناندارد
سرمته حفاری Q13/89mm/T45 پرودریل
مدل :  Q13-89-T45-UF
قطر: 89 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 13 میلی متری
دکمه های جلو: 5 عدد 13 میلی متری
طراحی کاربید: نیمه بالستیک
طرح بدنه : استناندارد
وزن: 4.18 کیلوگرم
سرمته حفاری T45/76mm/Q12 پرودریل
مدل :  Q12-76-T45
قطر: 76 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 11 میلی متری
دکمه های جلو: 4 عدد 11 میلی متری
طراحی کاربید: گنبدی
طرح بدنه : استناندارد
سرمته حفاری T45/76mm/Q13 پرودریل
مدل :  Q13-76-T45
قطر: 76 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 11 میلی متری
دکمه های جلو: 5 عدد 11 میلی متری
طراحی کاربید: گنبدی
طرح بدنه : استناندارد
تماس سریع : 09138394929
سرمته حفاری Q14/89mm/T51 پرودیل
مدل :  Q14-89-T51
قطر: 89 میلی متر
دکمه های گیج: 8 عدد 13 میلی متری
دکمه های جلو: 4 عدد 12 میلی متری
طراحی کاربید: نیمه بلاستیک
طرح بدنه : استاندارد
وزن : 3.77 کیلوگرم