سرمته حفاری DTH 105

سرمته حفاری DTH DHD340 105mm فشار بالا سی اس دریل
خرید سرمته حفاری DTH DHD340 105mm فشار بالا سی اس دریل
مدل: DTH DHD340 105mm
برند: سی اس دریل - CS Drill
ساخت: چین
نوع سرمته: چکش پایین یا DTH فشار بالا
قطر: 105 میلی متر
باتن گیج: 6 عدد، 14 میلی متری
باتن جلو: 5 عدد، 13 میلی متری
تعداد کل باتن ها: 11 عدد
طرح باتن: گنبدی - Dome
زاویه باتن های گیج: 38 درجه
ماده سازنده: استیل کربن
طرح صورت: محدب - Convex
حفره آب: 2 عدد، 18 میلی متری
وزن خالص: 7.5 کیلوگرم
شانک: DHD340
سرمته حفاری DTH DHD340 105mm سی اس دریل
خرید سرمته حفاری DTH DHD340 105mm سی اس دریل
مدل: DTH DHD340 105mm
برند: سی اس دریل - CS Drill
ساخت: چین
نوع سرمته: چکش پایین یا DTH
نوع شانک: DHD340
قطر: 105 میلی متر
باتن جلو: 5 عدد، 13 میلی متری
باتن گیج: 6 عدد، 14 میلی متری
تعداد کل باتن: 11 عدد
طرح باتن: گنبدی - Dome
زاویه باتن گیج: 38 درجه
طرح صورت:محدب - Convex
وزن خالص: 7.5 کیلوگرم
ماده سازنده: استیل کربن
حفره آب: 2 عدد، 18 میلی متری
سرمته حفاری DTH HD45 105mm سی اس دریل
خرید سرمته حفاری DTH HD45 105mm سی اس دریل
مدل: DTH HD45 105mm
برند: سی اس دریل - CS Drill
ساخت: چین
نوع سرمته: چکش پایین یا DTH
نوع شانک: HD45
قطر: 105 میلی متر
باتن جلو: 5 عدد، 13 میلی متری
باتن گیج: 6 عدد، 14 میلی متری
تعداد کل باتن: 11 عدد
طرح باتن: گنبدی - Dome
زاویه باتن گیج: 38 درجه
طرح صورت: فلت - Flat
وزن خالص: 7.5 کیلوگرم
ماده سازنده: استیل کربن
حفره آب: 2 عدد، 18 میلی متری