فهرست محصولات بر اساس برند JDK Diamond Tools

سگمنت سنگبری گرانیت کد 92 JDK
شماره سگمنت: 92
قطر: 1400 میلیمتر
هسته استیل: 6.5 میلیمتر
اندازه سگمنت: (20)15×8.4/7.6×24
کاربری: سنگ گرانیت
تماس سریع : 09138394929
سگمنت گرانیت JDK کد 108
شماره سگمنت: 108
قطر: 1600 میلیمتر
هسته استیل: 7.2 میلیمتر
اندازه سگمنت: (20)15×9.2/8.4×24
کاربری: سنگ گرانیت
سگمنت گرانیت JDK کد 160
شماره سگمنت: 160
قطر: 3000 میلیمتر
هسته استیل: 9.3 میلیمتر
اندازه سگمنت: 20×13/12×24
کاربری: سنگ گرانیت