فهرست محصولات بر اساس برند Leading Diamond Tools

سگمنت سنگبری گرانیت Leading کد 128
شماره سگمنت: 128
قطر: 2000 میلیمتر
هسته استیل: 8.0 میلیمتر
اندازه سگمنت: (20)15×11/10×24
شکل: مخروطی Z3T/Z3T-M
کاربری: سنگ گرانیت
تماس سریع : 09138394929
سگمنت سنگبری گرانیت Leading کد 180
شماره سگمنت: 180
قطر: 3500 میلیمتر
هسته استیل: 9.5 میلیمتر
اندازه سگمنت: (30)20×13.5/12.5×24
شکل: مخروطی Z3T/Z3T-M
کاربری: سنگ گرانیت
تماس سریع : 09138394929
سگمنت سنگبری گرانیت Leading کد 80
شماره سگمنت: 80
قطر: 1200 میلیمتر
هسته استیل: 5.5 میلیمتر
اندازه سر: (15,20)13×7.4/6.6×24
شکل: مخروطی Z3T/Z3T-M
کاربری: سنگ گرانیت
تماس سریع : 09138394929